TASCAPrimer de tot heu d´organitzar-vos ...Sereu enginyers d’una oficina tècnica especialitzada en l’elaboració de projectes de tecnologia innovadora i aspireu a aconseguir l’ambiciós projecte “Formentera Solar”.

Per això haureu de buscar informació sobre l’energia solar fotovoltàica i la seva instal·lació, per veure com ho podeu aplicar a aquest cas concret.

Us haureu d´organitzar de maneres diferents segons les activitats:

Activitat 1- Fareu grups de 2 o 3 persones

Activitat 2-Treballareu individualment cada un en la busqueda d’informació.

Activitat 3- Us agrupareu com en l'activitat 1 i posareu en comú les recerques individuals per a completar-les amb les aportacions dels altres i elaborar l’avantprojecte.

Activitat 4- Cada grup farà la presentació del seu projecte. Cada membre del grup haurà d’intervenir.Return to the Beginning