- Els autors de totes aquestes unitats didàctiques som del claustre de Son Anglada, que feia feina per grups, i que en aquell moment estava format per:

Cristina Bellver Coll
Isabel Gost Caldés
Maribel Vicente Vicente
Maite Fernández Salas
Rafel Fiol Vivé
Joana Mª Sastre
Carmen Portilla Tapia
Antonia Marí Ferrer
Pilar Bellver Silván
Mª Mar Fonseca Rguez
Mª Jesús Arroyo García
Gloria Sánchez García
Roque Gago Gallego
José Frías Cano
Antonio Cortés Alcazar
Carmen Niza Mancebo