-
[ Anar a l'inici del WEIB ]
El Web Educatiu de les Illes Balears
RECURSOS EDUCATIUS
   
 

-GenAut
---

 

totes les àrees

Rafel Cortès (rcortes@educacio.caib.es)

Servei de Noves Tecnologies
Direcció General d'Administració i d'Inspecció Educativa

Imatge GenAut
El mòdul GENAUT és un generador automàtic d'activitats per al programa CLIC. Permet plantejar activitats d'associació de manera automàtica a partir d'un fitxer de text d'extensió .gnt anomenat fitxer de definició d'activitats. El fitxer de definició d'activitats inclou tant les opcions d'execució de les activitats com també els valors dels diferents ítems que s'han de relacionar, és a dir, les dades dels exercicis que plantejarà el mòdul.

Entre els avantatges que suposa la utilització de GENAUT per crear activitats CLIC cal destacar:
  • El mòdul GENAUT proporciona una manera ràpida, fàcil i potent de crear activitats CLIC. Un únic fitxer de definició d'activitats possibilita la creació de múltiples activitats educatives diferents.

  • Les diferents execucions de les activitats elaborades amb el mòdul GENAUT plantegen exercicis distints. En cada nova execució, els exercicis plantejats s'obtenen aleatòriament des del fitxer de definició d'activitats. Així un/una alumne/a pot repetir diverses vegades una mateixa activitat sense haver de repetir exactament els mateixos exercicis. Aquesta característica és particularment important en les aules d'informàtica de les escoles i dels instituts ja que possibilita que els diferents alumnes de l'aula resolguin exercicis distints, encara que executin la mateixa activitat CLIC.

El mòdul GENAUT es distribueix juntament amb un conjunt de paquets d'activitats CLIC sobre els Estats d'Europa (els estats, les capitals, les monedes, la pertinença a la UE i a l'OTAN, les banderes i la ubicació en el mapa). L'anàlisi d'aquest conjunt d'activitats ajuda a entendre el funcionament del mòdul GENAUT i el procés que cal seguir per crear activitats CLIC amb aquest mòdul.

GENAUT versió 1.1

  • S'augmenta l'estabilitat del mòdul. S'han corregits alguns "bugs" que produïen la parada inesperada de l'aplicació.
  • S'afegeix la possibilitat d'utilitzar indistintament majúscules i minúscules en les paraules claus que conformen el fitxer de definició d'activitats. També és opcional l'accentuació d'aquestes paraules. Per exemple, el mòdul funcionarà correctament tant si s'utilitza nÍtems com nitems o NITEMS.
  • Disponible en català i en espanyol.

---
Demognt.exe Demognt.exe
Descàrrega e instal·lació del mòdul GenAut 1.1 i del paquet de demostració (demo "Els Estats d'Europa") 992 Kb

genaut_c.zip genaut_c.zip
Descàrrega només del mòdul GenAut 1.1 versió en català (fitxer .dll i fitxer d'ajuda) 56 Kb

genaut_e.zip genaut_e.zip
Descàrrega només del mòdul GenAut 1.1 versió en espanyol (fitxer .dll i fitxer d'ajuda) 56 Kb

 

Agraïment: A Joan Gelabert, que va tenir la idea inicial a partir de la qual s'ha desenvolupat aquesta aplicació i que ha participat activament en el procés de depuració. Les seves aportacions sempre han estat encertades i han enriquit sensiblement l'aplicació.

Altres activitats CLIC realitzades amb el mòdul GENAUT:


IniciMapa del WEIBEstadístiques del WEIBInformació del WEIBRSSContacteES
-