Bibliografia

AGUEDA, J., ANGUITA, F., ARAÑA, V., LÒPEZ, J., SANCHEZ, L., 1984. "Geología". Editorial Rueda.

A
NGUITA, F., MORENO, F. 1980. "Geología. Procesos externos". Editorial Edelvives.

ANGUITA, F., MORENO, F. 1980. "Geología. Procesos internos". Editorial Edelvives.

COLOM, G. 1975. "Geología de Mallorca". Instituto de Estudios Baleáricos.

CUERDA, J. 1975 "Los tiempos Cuaternarios en Baleares". Instituto de Estudios Baleáricos.

CUERDA, J. 1987. "Moluscos marinos i salobres del Pleistoceno de Mallorca". Caja de Baleares "Sa Nostra".

CUERDA, J., SACARÉS, J. 1992. "El Quaternari al migjorn de Mallorca". Conselleria de Cultura, Educació i Esports. Govern Balear.

FORNÓS, J. 1998. "El trànsit Triàssic superior. Juràssic inferior al sector central de la serra de Tramuntana de Mallorca (cala Tuent-Sa Calobra): aspectes estratigràfics, estructurals, geomorfològics i vulcanisme". X Symposium sobre l'Ensenyament de les Ciències de la Terra. (AEPECT). Universitat de les Illes Balears.

GELABERT, B. 1998. "L'estructura geològica de la serra de Tramuntana de Mallorca". X Symposium sobre l'Ensenyament de les Ciències de la Terra. (AEPECT). Universitat de les Illes Balears.

Gran Enciclopèdia de Mallorca. 1989. Promomallorca Edicions S.A.

LLABRÉS, J., VALLESPIR, J. 1986. "Els nostres arts i oficis d'antany". Estudis Monogràfics del Museu de la Porciúncula.

MELÉNDEZ, B., FUSTER, J. 1971. "Geología". Editorial Paraninfo.

RIBA, O. 1997. "Diccionari de Geologia" Institut d'Estudis Catalans. Diccionaris de Enciclopèdia Catalana.

RODRÍGUEZ, A., GELABERT, B. 1998. "Geologia de Mallorca". X Symposium sobre l'Ensenyament de les Ciències de la Terra. (AEPECT). Universitat de les Illes Balears.

ROSSELLÓ, V. 1998. "Torrents i cales de Mallorca: aspectes geomorfològics". X Symposium sobre l'Ensenyament de les Ciències de la Terra. (AEPECT). Universitat de les Illes Balears.

SELLEY, R.C. 1976. "Medios sedimentarios antiguos". Editorial Blume.

SÀBAT, F. 1998. "Estructura de les serres de Llevant de Mallorca". X Symposium sobre l'Ensenyament de les Ciències de la Terra. (AEPECT). Universitat de les Illes Balears