Estruc. sedimentàries (2)

Els ripples eòlics definits a la fotografía anterior van sovint associats a les dunes, i s'hi troben a la cara de sobrevent, tal i com podem veure a aquesta fotografía feta a la Platja d'es Trenc.

A l'interior dels estrats d'aquestes arenites dunars, els grans de sorra apareixen ben agrupats formant làmines mil.limètriques visibles a ull un. Aquesta estructura primària s'anomena laminació.Podem veure que les làmines són obliqües a la superfície d'estratificació.
La superposició en un mateix estrat, de grups de làmines no paral·leles origina una de les estructures sedimentàries més típiques d'aquestes roques : la laminació creuada.
Moltes de vegades apareix aquesta disposició a nivell d'estrats donant l'estratificació creuada, tal com es pot veure a la fotografía feta a Son Real de Can Picafort.

En aquesta fotografía feta als Illots de Can Climent podem observar una cantera d'eolianites on es veu la gran potència que poden arribar a tenir aquests dipòsits dunars.

També es veu la laminació i l'estratificació creuada, descrites a l'anterior fotografía.

En aquesta fotografía feta a Can Picafort podem observar la duna mostrant la part del pendent suau, és a dir, la part de sobrevent.
Una duna és una formació sedimentària superficial constituïda per material detrític incoherent i mòbil (arena) i acumulada per un fluid en moviment: el vent. Es caracteritzen per tenir una cara d'esllavissament situada a sotavent, on s'acumula la arena, en què es forma una laminació frontal i una cara erosiva de pendent més suau mirant a sobrevent per on l’arena puja donant com a resultat una progressió de la duna en la direcció del vent
Aquestes dunes costaneres estan formades pel vent de mar al llarg de les platges d'acreció