Estruc. sedimentàries (3)

Aquí podem veure una d'una parabòlica que es troba a Cala Fornells.

Es tracta d'una formació sedimentària superficial, aïllada, en forma de ferradura, de manera que la concavitat mira al vent; les seves ales són esteses en la direcció de sobrevent i la proa mira a sotavent; té les voreres ancorades per la vegetació (cosa condicionant) i és la proa la que es mou en la direcció del vent; es mou molt lentament i pot derivar a una duna crateriforme transversal o barkhama

Dins cadascuna d'aquestes capes de roques sedimentàries d'ambient palustre es pot veure una estructura vertical orgànica formada pels vegetals. Peguera

Aquí veim un detall de la part superior de les capes de la fotografía anterior, on es pot observar una estructura primària produïda a causa de l'assentament del sediment damunt d'un material tou dins l'ambient palustre

En aquesta fotografía feta a Peguera podem observar aquesta estructura que són esquerdes de dessecació, és a dir, esquerdes més o menys verticals en un pediment lutític  humit (argila, llim) produïda ordinàriament per dessecació subaèria i retracció per pèrdua de volum; sol ésser vertical i de poca profunditat; forma part d'un sistema d'esquerdes que, de vegades, adquireix una forma poligonal.