Estructures sedimentàries (1)

Les estructures sedimentàries són disposicions geomètriques dels elements que constitueixen un sediment vist com a conseqüència dels processos que l'han estructurat i dels elements que el componen, preeminentment  els físics i també els químics i biològics, el qual reflecteix l'ambient sedimentari on s'ha format.
Aquestes estructures es poden formar al mateix temps que es diposita el sediment (estructures d'ordenament intern), o després de la sedimentació.
Les estructures d'ordenament intern o estructures formades al mateix temps en que es produí la sedimentació dels materials són conseqüència de la dinàmica particular de l'agent geològic que les ha originat, per la qual cosa el seu estudi és molt important per identificar les característiques ambientals i geològiques del moment en que es va formar.

A les nostres platges podem veure aquestes estructures anomenades ripples d'onatge.
Són unes estructures primàries sindeposicionals (formades conjuntament amb la deposició) de perfil simètric o lleugerament asimètric produïdes per l'onatge sobre una superfície no cohesiva; (sorra calcària). La cresta sol ésser rectilínia, amb bifurcacions freqüents.
Les fotografies corresponene a Peguera

També a les nostres platges podem veure aquest altra tipus de ripples en aquest cas eòlics. Es tracta d'una onda de petita escala, fortament asimètrica, produïda pel vent sobre material no cohesiu (sorra calcària) que migra en la direcció del vent a causa del transport per saltació, suspensió i tracció