Estructures tectòniques (2)

Paquet de sediments calcaris que es troben a uns quants metres desprès de la falla de la pedrera de Biniamar; estan molt poc afectats per la fractura i es presenten poc tectonizats

Falla: quan els materials no es presenten ben estratificats, per exemple aquestes calcàries massives, és difícil veure les estructures tectòniques. Aquesta fotografía (Pedrera de Biniamar) n'és un exemple; en el centre, hi ha una fractura en diagonal. . La comparam amb la següent (Carretera de Cala Fornells) en la qual, la bona estratificació permet veure més fàcilment les fractures existents.

Plec anticlinal que està fracturat en el nucli. El material són calcàries ben estratificades del Mesozoic. Carretera de Cala Fornells

Falla en el paquet de calcoarenitas eòliques del Pleistocè, el bloc fracturat ha bàsculat cap a la dreta. La perfecta laminació que presenten aquests dipòsits permet localitzar perfectament aquesta fractura. Illots de Can Climent

Falla. Aflorament del Trias inferior, Buntsandstein; està format per nivells de lutites vermelles, gresos blancs i vermells amb intercalacions de limolites i nivells de microconglomerats, lutites vermelles i verdes amb intercalacions de lutites blanques. A la dreta, aquests dipòsits presenten una fractura molt clara. Port d'es Canonge.