Estructures tectòniques (4)

Anticlinal tombat format dins una seqüència de nivells finament estratificats de gresos amb guix, lutites i dolomies del Keuper. Cala Tuent.

Plec tombat i trencat. Cala Fornells

Nucli d'un plec anticlinal. Estrats quasi verticals de calcàries lacustres de Peguera que formen el flanc d'un plec anticlinal inclinat. L'erosió ha posat al descobert el nucli del plec

Estrats verticals. Conglomerats del Oligocè aixecats en vertical en contacte amb nivells calcaris. Aquests conglomerats són més durs que les calcàries i el mar els erosiona amb més dificultat, això dóna lloc a una costa molt retallada amb espigons de conglomerats que s'endinsen cap al mar i que alternen amb calas modelades en els nivells de calcàries. Peguera

Plec anticlinal en les calcàries del Lias superior. Situades a la part baixa del Castell d'Alaró, carretera Alaró-Orient. En el nucli presenta dues fractures; el tros trencat s'aixeca fins posar-se vertical.

Detall del plec anterior.

Panoràmica tectònica. A l'esquerra de la fotografía es presenta el Lias plegat en anticlinals i sinclinals. En els nuclis dels sinclinals s'hi troben les margues del Dogger. A la dreta de la fotografía, veim dues escates encavalcants, una de l'Oligocè seguida d'una del Retià i Lias. L'Oligocè reposa damunt el Lias; el contacte és per falla. Es pot veure des del Castell d'Alaró

Gran plec tombat en las calcàries palustres de Peguera

Anticlinal tombat de Peguera vist de prop.