Estructures tectòniques (1)

Les estructures tectòniques més importants són les de deformació que poden ser de dos tipus: plecs i falles. Les falles són fractures que es generen quan la roca es comporta fràgilment i es trenca. Els plecs són el resultat de la deformació dúctil de la roca a causa del seu comportament plàstic o viscós. La temperatura i la pressió de confinament afavoreix la ductilitat de les roques; per tant, els plecs es generen molt més fàcilment en profunditats importants on la pressió i la temperatura són elevades.

A poca profunditat les roques són fràgils i fonamentalment s'hi formen plecs a poca fondària, aquests sempre van associats a falles i en són la conseqüència

Guix: s'observa la gran plasticitat d'aquesta roca patent en la laminació i ondulacions que presenta. Aquesta propietat fa que aquest material sigui la causa de lliscament de les masses encavalcants de les nostres serralades. Cala En Basset.

Falla en el materials del Juràssic. Pla de falla amb el materials triturats que al friccionar damunt el pla de falla han originat un mirall de falla. Pedrera-1 de Biniamar.

Mirall de falla de la falla vista a la fotografia anterior. A la part de dalt de la fotografia es veu part del bloc superior descansant damunt el mirall de falla.

 

Materials del bloc superior de la falla anterior. Es troben molt trencats i amb un començament de milonitització a causa del gran friccionament en el pla de fractura

El friccionament en el pla de falla  del bloc encavalcant ha provocat un començament de metamorfisme dinàmic que ha donat lloc a una calcària marbrejada. Falla anterior. Pedrera-1 de Biniamar.

 

En aquesta fotografia s'observa: el pla de falla, la capa de lliscament bretxificada i els estrats superiors corbats en estructura anticlinal indicant la direcció de desplaçament cap a la dreta de l'encavalcament. Pedrera-1 de Biniamar. 

 

Capes superiors de la falla de la pedrera-1 de Biniamar, que a causa del desplaçament estan molt laminades i presenten unes ondulacions, que són deformacions indicadores del desplaçament.