Fossils(4)

 Mol·luscs lamelibranquis marins del quaternari. Platja fòssil, Peguera
.
Gasteròpodes dins còdols. Peguera; ambient palustre. Cenozoic        

Esquerdes de dessecació i petjades de rèptils , atribuïdes a Chiroterium, rèptils primitius, probablement predecessors dels gran dinosaures, que no habitaren Mallorca, perquè quan aquests animals dominaven la Terra ferma, l'illa era de domini marí. Prop d'Estallencs, en els nivells superiors del Buntsandstein (Triàssic inferior).

Nummulits, foraminífers característics que són fòssils guia de la era Terciària, més concretament, de l'Eocè.
Tenen la closca calcària, formada per una làmina gruixuda que en secció te forma el·líptica arrollada sobre si mateixa, segons un eix més curt que el diàmetre de la closca, per la qual cosa adopta una forma lenticular.
Són molt abundants a les fàcies nerítiques, donant lloc al període Nummulític o Paleogen.

En aquesta fotografía podem veure una lumaquel.la de Vallgornera del Quaternari
Es tracta d'una roca clàstica, generalment carbonatada, formada essencialment per conquilles o restes de conquilles de lamel.libranquis i gasteròpodes, units per ciment.

Crinoideus. Fòssils mesozoics equinoderms dels quals només en queden del grup dels Articulats, únics que persisteixen desprès del Paleozoic i que encara estan representats en els mars actuals. Degueren ser molt abundants en els mars mesozoics, ja que se'n troben amb abundància als bancs de "calcàries encrinítiques" del Juràssic formades per acumulacions de les plaques columnars del pedúncul d'aquests crinoideus