Aplicacions(5)

Aquí podem observar una calcària buixardada que es fa servir sovint a les construccions per ornamentar les parets i dóna un aspecte molt típic de l'illa ja que aquesta roca és la més abundant, juntament amb el marés.
A les construccions fetes abans de comercialitzar-se les roques d'altres llocs, es posava la calcària a la part inferior de l'edifici i el marés a la part superior a causa de que és una roca més dura que el marés.

En aquesta fotografía veim les roques calcàries buixardades que es fan servir per folrar parets tal i com surten de la cantera de Biniamar.
També podem veure unes de les eines que es fan servir per fer el buixardat

En aquesta cantera de Biniamar podem veure aquesta peça de roca calcària, que els picadors de pedra a força de paciència hi construiran un morter

Els sondejos constitueixen un complement molt important en l'estudi del terreny.
Les mostres de roques ("testigos") que surten serveixen per comprovar els canvis de litologia en profunditat, la distància fins una capa determinada, l'existència de plecs, permeabilitats resistències dels materials

Els sondejos són molt cars, i per tan només es fan servir, en general, per confirmar les dades obtingudes en superfície per altres mètodes.
Els tipus de perforacions que es fan són molt variats. Aquesta que veim a la fotografía es de rotació, en el qual la sonda excava el pou a mesura que va girant.
Hi ha que tenir mecanismes per extreure el material arrancat, lubricar les sondes, etc

Aquí veim un paisatge format per dos tipus de materials, uns calcaris que formen els relleus i que són bastant àrids i uns altres més tous on s'instal·la la vegetació i els cultius