Geologia aplicada

La Geologia no es una ciència purament teòrica, si no que per contra té una aplicació directa en un gran nombre d’activitats humanes.

Visitant les construccions antigues (esglésies, ponts de pedra, arcs, etc…) es pot veure que les zones més modernes i comercials de les ciutats estan recobertes de roques que mostren una gran varietat i els edificis més antics presenten menys varietat i presenten les construccions fetes amb les roques més abundants a la zona.

Aquest fet ens indica que abans de l’evolució tecnològica, de la internacionalització dels mercat i del transport, es feien servir per les construccions els materials rocosos de l’entorn més proper.

D’altra banda l’estudi geològic dels terrenys és bàsic a l’hora de realitzar edificis i obres públiques, de la mateixa manera que l’estudi del terreny pot ajudar a prevenir catàstrofes naturals tal com inundacions, terratrèmols, erupcions volcàniques, despreniments, etc…

L'aplicació de les roques a la construcció data de ben antic, ja que des de fa uns 5.000 anys abans de Crist els primers pobladors de la nostra illa, ja les feia servir tal i com ho podem veure en aquest talaiot.

També en la Torre de S'Estalella construïda de peces de marés irregulars es pot veure l'aplicació de les roques a la construcció.

La Torre de S'Estalella (Llucmajor va ser una torre de defensa construïda al 1577, a la punta del mateix nom, i situada a 6 m. sobre el nivell de la mar