Geologia de Mallorca

Mallorca es l'illa de major extensió de l'Arxipèlag Balear. Morfològicament està formada per dues serralades (la serra de Tramuntana o serra Nord i les serres de Llevant) paral·leles entre si i amb una orientació de sud-oest a nord-est. Entre les dues serralades es troba una depressió "el Pla central" zona que com el seu nom indica es més o menys plana amb petites elevacions.

Estructuralment, Mallorca es va formar per l'orogènia (plegament) alpina, originada per l'apropament de la placa Africana (Àfrica) i de la placa Euroasiàtica (Europa) que va comprimir  els materials dipositats en el solc (geosinclinal) bètic, la qual cosa explica la coincident alineació de l'arxipèlag Balear amb les serralades Bètiques. Aquest plegament es va produir en el Miocè mitjà, plegant els materials dipositats durant el Secundari i Terciari inferior, originant les serralades que formen Mallorca. Durant el Terciari mitjà i superior, l'erosió de les anomenades serralades va reomplir l'espai intermedi formant el Pla central. Els moviments distensius que tingueren lloc durant el Miocè superior originaren les elevacions centrals. Els esculls coral·lins del final del Miocè i l'erosió i sedimentació que va tenir lloc durant el Quaternari acabaren de configurar la Mallorca actual.