Materials (6)

Metapelites: Materials del Carbonífer (Paleozoic). Son pelites grises amb intercalacions de quarsarenites. Contenen crinoideus. Es mostren molt deformades, amb plecs molt estrets i esquistositat molt desenvolupada que les aproxima a les roques metamòrfiques. Petrològicament comencen a ser metamòrfiques, per això s'anomenen metapelites. Si el grau metamòrfic fos més alt, serien pissarres. Son els materials més antics que es troben a Mallorca. Port d'es Canonge

Basalts: roques magmàtiques volcàniques que presenten microestructura porfírica, amb una gran quantitat de fenocristalls d'olivina, fàcilment diferenciables per la coloració verdoses vítria, disposades dins un massa de gra més fi (microlits de plagiòclasi, principalment, i vidre). Cala Tuent

Colades basàltiques amb alguns xenòlits que són fragments de gresos del Triàssic inferior (Buntsandstein). Cala Tuent.

Colades volcàniques formades per basalts de color obscur amb tonalitats vermelloses; s'hi diferencien bretxes i alguns nivells piroclàstics. Entre les colades s'intercalen nivells vermells lutítics i gresos amb estratificació marcada d'ordre centimètric i decimètric, formats per material volcànic (tufites) de granulometria i característiques de textura molt variables (Buntsandstein). Cala Tuent.

Colades volcàniques formades per basalts de color obscur amb tonalitats vermelloses que es caracteritzen pel fet de presentar nombrosos vacúols. Cala Tuent

Colades basàltiques amb unes formacions esfèriques que corresponen a vacúols plens de clorita que prové de l'alteració de l'olivina. Cala Tuent