Processos diagenètics

Els processos diagenètics són els canvis que sofreixen els sediments fins que es converteixen en roques sedimentàries. El primer és la compactació, que es produeix a conseqüencia del mateix pes dels materials. També es produeix la cimentació, que consisteix en la precipitació química dels materials solubles en l'aigua que van omplint els buits o els porus del sediment. Es freqüent la formació de nous cristalls durant la cimentació.

En aquesta fotografia podem veure una roca calcària amb vetes. Les vetes constitueixen un procés diagenètic, és a dir posterior a la formació de la roca, que consisteix en reomplir les fractures amb minerals que procedeixen de la dissolució de la roca.

Aquí tenim un altra exemple de procés diagenètic que consisteix amb la formació de cristal·litzacions de calcita procedents de la dissolució de la roca calcària.

Aquests conglomerats presenten algun còdol que també ha sofert un procés de dissolució i posteriorment ha cristal·litzat una sèrie de cristalls de calcita, fent un petita geoda.

Aquí veim una calcària amb cristal·litzacions de calcita, que encara que normalment és blanca, pot adquirir coloració diversa per contaminació com en aquest cas.