Processos diagenètics (2)

Aquí podem veure un altra exemple de cristal·litzacions de calcita.

En aquesta fotografia podem veure el procés de carniolització, procés que es dóna a les roques calcàries formant-se cavitats per dissolució. La roca resultant es diu carniola.

Aquí podem veure la carniola formada.

Aquí podem observar els materials d'una platja enrocada. És tracta d'una formació endurida composta quasi únicament per sorres i còdols i pocs restes fòssils. En aquest cas el grau de cimentació és molt feble.