Proc. Interns

Aquesta fotografia ens presenta un procés de milonitització, és a dir, deformació d'una roca causada per una microbretxificació extrema per les forces mecàniques de direcció definida a les zones de cisallament (falla) sense cap reconstrucció química del material.

Es pot observar pujant al Castell d'Alaró i en el contacte amb el material calcari on hi ha la falla que ha produït aquesta milonitització.

El procés explicat a la fotografia anterior dóna lloc a la formació d'una roca que es diu milonita. Es tracta d'una roca formada per metamorfisme dinàmic que es dóna a les fractures amb moviments importants entre els blocs. El procés de trituració es diu cataclasis i es produeix a baixa temperatura, per aixecament tectònic. La textura de la roca esdevé molt fina i adquireix una estructura esquistosa.

Aquesta roca de la zona de Biniamar presenta un procés metamòrfic ja que en origen era una calcària i per l'efecte de la pressió de quan es va produir una falla aquesta calcària es va metamorfitzar. Es tracta d'un metamorfisme dinàmic que es dona al llarg de plans de falla.

Aquí podem observar els materials d'una platja enrocada. És tracta d'una formació endurida composta quasi únicament per sorres i còdols i pocs restes fòssils. En aquest cas el grau de cimentació és molt feble.