glossari
Processos Geològics

PROCESSOS GENERALS

Entenem per processos geològics el seguit d'aconteixements que tenen lloc a la Terra tant internament com superficialment i que defineixen les característiques de cada indret, tant a petita com a gran escala. Es deu a processos geològics l'aspecte que ofereix el torrent de Pareis, encaixat entre les calcàries de la serra, com les coloracions gris-blavenques que mostres les mateixes calcàries.

Així, a la Terra es donen un conjunt de processos que defineixen les característiques de cada paisatge, però el paisatge actual no es definitiu, sinó que suposa una situació transitòria a l'escala del temps geològic.

A nivell teòric podem parlar d'un cicle geològic o d'un cicle de les roques que pot servir com a guia per entendre els processos més senzills com els que estan il·lustrats en aquest apartat.