-
[ Anar a l'inici del WEIB ]
El Web Educatiu de les Illes Balears
RECURSOS EDUCATIUS
   
 

-Gestió de tutoria
---

 

organització i funcionament de centres

Pablo Ramos Cuesta (pabloramos@airtel.net)

IES Felanitx
Felanitx

El professor Pablo Ramos Cuesta ha lliurat al Servei d'Informàtica de la Conselleria d'Educació i Cultura un CD-ROM que duu per títol "GESTIÓ DE TUTORIA", amb el prec que se li doni publicitat i es posi a disposició de tots els membres de la comunitat educativa perquè en facin l'ús que considerin convenient sempre, això sí, mantenint ben clara la paternitat del producte.

Imatge Gestió de tutoria
És un conjunt d'aplicacions construïdes en Excel i Access corresponents al paquet Office de Microsoft. Pot ajudar eficaçment a gestionar una tutoria i a preparar llistes, llistes de faltes d'assistència i butlletins. Per a aquells centres que no disposin encara del GESTIB però que tenguin llicència dels productes de Microsoft que hem esmentat aquesta aplicació pot ser útil ni que sigui temporalment.

---

PROGRAMARI EXCEL ACCESS 97 ACCESS 2000 ACCESS XP
TUTORIA ESO ARXIU
136 Kb
ARXIU
226 Kb
ARXIU
547 Kb
ARXIU
419 Kb
TUTORIA BATXILLERAT ARXIU
136 Kb
ARXIU
227 Kb
ARXIU
581 Kb
ARXIU
429 Kb
TUTORIA CICLES FORMATIUS   ARXIU
231 Kb
ARXIU
547 Kb
ARXIU
426 Kb
QUADERN PROFESSOR ARXIU
168 Kb
     
CONTROL ABSENTISME     ARXIU
438 Kb
 

 

No obstant això, i sense voler desmerèixer la labor molt meritòria del senyor Ramos, cal recordar que la gestió acadèmica de centres docents ve suportada per un producte estandarditzat de la Conselleria que és el programa GESTIB. Tot i que el Servei d'Informàtica s'ha vist temporalment desbordat per l'excés de demandes d'instal·lació l'extensió del producte continua d'una manera regular. Es pot assegurar que aquest serà, sens dubte, el producte estàndard de gestió que es farà servir en els centres docents d'una manera generalitzada i en un temps breu. És per això que us recomanam, tant en el cas del GESTIB com en altres casos similars, que tengueu en compte l'existència de productes de gestió promoguts per la Conselleria a l'hora d'instal·lar materials alternatius provinents d'altres fonts amb les quals no es pot assegurar la compatibilitat així com la migració de les dades introduïdes.


IniciMapa del WEIBEstadístiques del WEIBInformació del WEIBRSSContacteES
-