CRČDITS

 Aquesta webqüest ha estat creada per na Jero Adrover dins el curs “Webqüest, una eina per a treballar amb internet a l“aula” de formació a distąncia durant el curs 2006/2007.

Volia donar les grącies a tots els que han fet possible  que pugui crear aquesta webqüest .

Des de Bernie Doge, el seu inventor, fins els autors del manual de formació, en Sebastią Capellą amb col.laboració de Carme Barba i també a tota la Comunitat Catalana de Webqüest que ens aporta molta informació.

També a totes les pągines web que me serveixen per cercar la informació.

http://recursos.cnice.mec.es/bancoimagenes4/

http://www.first-school.ws/theme/animals/farm.htm

http://www.kidsfarm.com/farm.htm

http://www.geocities.com/EnchantedForest/9496/farm.html

http://vps.salonhogar.com/ciencias/animales/index.htm 

http://www.findsounds.com/ISAPI/search.dll

ttp://www.kidsfarm.com/farm.htm ZOO  http://www.zoobarcelona.com/ZOO_Barcelona/Catalan/catalan.asp

http://www.cemax.net/MercedesPoza/ANIMALES%20DE%20GRANJA.htm

http://web.jet.es/simonmarti/rinocerontes.html

http://web.jet.es/simonmarti/leones.html

http://www.xtec.es/%7Eavicedo/cursd72/lleons/index.htm

http://web.jet.es/simonmarti/osos.html

http://www.xtec.es/~mmas/m3/index.htm  

 http://www.sagarpa.gob.mx/ganaderito/indexcua.htm

http://www.sagarpa.gob.mx/ganaderito/indextepo.htm

http://www.sagarpa.gob.mx/ganaderito/indexovi.htm

http://www.sagarpa.gob.mx/ganaderito/comocui.htm

http://www.sagarpa.gob.mx/ganaderito/pollo.htm

 

Return to the Beginning