CONCLUSIÓ


En aquesta WebQuets heu après un munt de coses que vos ajudaran ésser uns consumidors més crítics i respectuosos amb el medi. També vos heu convertit en uns experts de l'agricultura ecològica, cosa que estau demostrant amb el disseny i manteniment del l'hort escolar. Tots els que tingueu l'oportunitat de sembrar a casa, encar que sols sigui en el balcó, consultau la següent adreça:

http://www.terra.org/html/s/rehabilitar/jardin/

I ja sabeu, hi ha moltes persones, associacions... que estan interessades per aquests i d'altres temes que tenen a veure amb la salut i la conservació del medi. Si voleu estar amb contacte amb elles, aquí vos deix algunes adreces que vos poden ésser d'ajuda:

http://www.amics-terra.org/amics.c.ind.html

http://www.vidasana.org/biocultura/

http://www.gobmallorca.com/

http://www.greenpeace.org/espana_es/