ELS CRÈDITS


Aquest treball ha estat elaborat per n'Antònia Pol Torres, dins el curs “WebQuest: una eina per treballar Internet a l'aula”. Aquest curs ha estat programat pels Serveis de Formació a Distància de la Conselleria d'Educació i Cultura de les Illes Balears (curs 2004/05).

Voldria donar les gràcies al meu tutor, en Sebastià Capellà i Priu així com a tota la Comunitat Catalana de WebQuest, ja que amb la seva feina constant i la gran dosis de creativitat que mostren a les seves elaboracions, han fet possible que coneguem les anomenades Webquest, creades per Bernie Doge i ens engresquem a fer-les.

M'ha estat d'una gran ajuda per fer aquesta Webquest el material elaborat per en Sebastià Capellà i Na Carme Barba Coromines:

http://weib.caib.es/Formació/distancia/Material/webquest/webquest_html/index.htm