CREACIÓ DE DIAPOSITIVES AMB EL POWER POINT

 1. Archivo - Nuevo - Diseños de Presentaciones. Elegir un diseño y pulsar ACEPTAR.

 2. Elegir un AUTODISEÑO y pulsar ACEPTAR. (Sortirà un esquema de com és la primera diapositiva)

 3. Anar omplint les diferents parts de la diapositiva

 4. Per canviar els colors de la diapositiva:

 1. FORMATO - Combinación de Colores de la diapositiva - Fer clic a la pestanya "Personalizada" on podem canviar: Fondo, texto y líneas, texto del título, relleno,etc.

 2. Quan estiguem satisfets farem clic a APLICAR.

5) Per organitzar l'aparició dels diferents elements de la diapositiva i el seu efecte:

 1. Presentación - Personalizar animación - Fer clic a la pestanya INTERVALO.

 2. L'objecte una vegada seleccionat (título 1, objeto 2, texto 3,etc) farem clic a la pestanya EFECTOS i desplegarem la finestra de ANIMACION Y SONIDO DE ENTRADA i seleccionarem l'efecte com volem que surti a la diapositiva (Volar…, Arrastrar…, Aumentar…)

 3. El text es pot presentar tot d'una vegada, lletra a lletra o paraula per paraula (Finestra INTRODUCIR TEXTO) Els paràgrafs també poden aparèixer per separat si ho desitgem

 4. Tornarem a la pestanya INTERVALO per seleccionar un altre objecte i repetir els passos anteriors.

 5. Per veure com sortirà tot fem clic a VISTA PREVIA. Si ens agrada fem clic a ACEPTAR

6) Desarem la diapositiva: Archivo - Guardar como… (escriurem "prova" per exemple)

Escriurem un nom i farem clic a GUARDAR. Per defecte es desa a la carpeta PERSONAL de WINDOWS.

HEM CREAT UNA PRESENTACIÓ AMB EL NOM "PROVA", que de moment només conté una diapositiva.

Per crear altres diapositives:

 1. Fer clic a INSERTAR - NUEVA DIAPOSITIVA, triem un autodiseny i

 2. Repetim els passos 2 al 5.

 3. Per guardar tota la presentació amb les noves diapositives:

 1. Fem clic a l'icon GUARDAR

 2. O fem clic a Archivo - Guardar

No cal fer el pas nº 6 si no volem canviar de nom la presentació.

Per veure totes les diapositives de la nostra presentació farem clic a Ver - Clasificador de diapositivas.

 

A CONTINUACIÓ DECIDIREM COM S'HAN D'ENLLAÇAR UNES DIAPOSITIVES AMB ALTRES

 

1.- Farem clic a Presentación - Configurar presentación triant una opció (per exemple: Presentación en pantalla completa) i farem clic a ACEPTAR.

2.- Farem clic amb el botó dret del ratolí sobre la primera diapositiva i seleccionarem: TRANSICIÓN DE DIAPOSITIVA. Després seleccionarem l'efecte que volem de transició, la seva velocitat i com volem que avancin (acosellem la forma automàtica després d'uns segons establerts). Per últim farem clic a APLICAR A TODAS.

3.- Per acabar decidirem el temps que tardarà cada diapositiva en sortir a partir de les seves diferents parts, i també l'interval entre les diferents diapositives. Per aixó:

 1. Farem clic a Presentación - Ensayar intervalos

A la part de sota a la dreta del monitor sortirà inmediatament una fletxa on anirem fent clic en el moment en què volem que apareixi cadascú dels diferents elements. Al final ens informaran del temps transcorregut i li podem donar la conformitat.

b) Podem veure com ens queda tota la presentació fent clic a Presentación - Ver presentación.

c) Podem guardar tota la configuració amb Archivo - Guardar