Avaluació

A la següent taula es pot veure com s'avaluarà aquesta WebQuest

Incomplet

1

Aprovat

2

3

Excel-ent

4

Nota

Treball final

(Redacció,
presentació visual, organizació,estructura,
treball en equip,
etc.)

El treball no segueix cap o casi ninguna de les convencions de formats especificats

El informe final segueix uns formats mínims especificats

El format de l'informe final és adequat


El format del treball és el demanat. Compleix totes les especificacions demanades

40 % Nota


Treball final

(Contingut)

El contingut no és l'esperat. No està relacionat amb els conceptes demanats

S'asoleix el contingut mínim


El contingut presentat és de bona qualitat, entenedor, comprensible. Molt bona interacció amb els companys i en el debat final.


El contigut presentat és de molt bona qualitat, abarca tots els conceptes demanats i està molt treballata

40 % Nota


Participació en la Web Quest

(Interacció amb els companys i debat final etc.)

Participació nul·la o casi nul·la per part de l'alumne i poc interés.


Participació mínima requerida per a realitzar les tasques


Participació bona i interacció bona entre els companys.

Participació excel·lent entre els companys. Molt bona interacció amb els companys i en el debat final.


20 % Nota


 

Return to the Beginning