Conclusió

A l'acabar aquesta activitat l'alumne sabrà elegir les millores opcions a la hora de comprar un equip informàtic, dependent de les seves necessitats. A més l'alumne coneixerà els diferents sistemes operatius i programmari, i tendrà criteri pròpi per valorar-los i per triar la millor opció per a cada cas.

Hi ha maneres molt millors d'invertir els diners que en llicencies, i es pot aprofitar el estalvi per invertir-lo en altres necessitats.

Per realitzar les activitats has utilizat les noves tecnologies per cercar informació i ferramentes d'edició i presentació.

Com a repte, anima't a fer servir les ferramebtes alterantives i aprofita per investigar una mica més sobre Linux i com funciona.Return to the Beginning