Procés

Es faran grups de dues persones per la realització de l'activitat. Al finalitzar l'activitat s'entregarà una copia en paper i una copia en suport informàtic de l' informe final i de la presentació a classe.

La primera activitat consisteix en preparar el pressupost de la part de hardware. En primer joc heu de tenir molt clar quins components el formen (hardware),, les diverses opcions (toner/laser, Intel/AMD, etc.) i per això es proporcionen les següents adreces d'informació:

http://es.wikipedia.org/wiki/Portada

http://www.desarrolloweb.com/articulos/1285.php

http://www.hardware12v.com/conocimientospc/indice.php

http://www.toner-laser.com.ar/

Una vegada heu decidit els components, heu d'elaborar un pressupost pel hardware. Hi ha moltes direccions que et permeten elegir i veure les diferències. Els recursos d'Internet que pots emprar són:

http://www.appinformatica.com/

http://www.tiendainformaticatotal.com/

http://www.ciao.es/Tiendas_de_informatica_en_Internet_30281_4

http://www.pccomparativas.com/enlaces.php?category=1

http://www.pcbox.com/

Al finalitzar l'activitat heu de tenir un document (amb processador de text o full de càlcul) amb els components i pressupost del hardware.

La segona activitat que heu de fer, consisteix en posar en marxa l'ordinador amb el sistema operatiu elegit, Windows/Linux i la resta de programes que consideris necessaris. Per fer-ho has de saber que no has d'aprofunditzar massa als temes però sí que heu de tenir cura amb la selecció de la informació.

1.- Buscau informació sobre Codi Obert, Software Lliure i Software Gratuït. Fixau-vos amb les diferències.

2.- Investigau què és la llicencia GPL. Podeu agafar un programa lliure i apropiar-vos-el?

3.- Ara buscau informació sobre què és Linux i una distribució Linux? Anomenen alguna.

4.- Qui són Richard Stallman i Linus Thorbald? Què tenen que veure amb Linux?

5.- Qui és Bill Gates? Quina relació té amb Microsoft, Windows, Ms Office ... ?

6.- Ara heu de fer una llista de tots els programes que feu servir i/o podeu necessitar.

No us oblideu: navegadors, correu electrònic, missatgeria instantània, reproductors de música, programes de gestió comercial, gestió de facturació, gestió de nòmines, programes d'edició de textos, fulles de càlcul, presentacions, ...

7.- Buscau alternatives en programari lliure (tant per Windows com per Linux). Si podeu, instal·lau-ne algunes per mirar com van.

8.- En arribar a aquest punt, cada un de vosaltres pot fer ja el seu informe.

9.- Ara, intenteu convèncer-vos l'un a l'altre.

Es proporcionen les següents adreces d'informació:

http://linux.ciberaula.com/articulo/ventajas_inconvenientes_linux/

http://www.gnu.org/home.ca.html

http://orbita.starmedia.com/~r.mella/historia1.htm

Si encara us queden dubtes sobre qualsevol apartat pot utilitzar el cercador www.google.es o www.altavista.com per a trobar nous recursos.

Així com aneu trobant la informació la anau incloent amb l'informe i la consensuau amb els vostres companys més propers.

Una vegada que hageu seleccionat tota la informació, l'haureu d'estructurar de la forma més adient. Al finalitzar l'activitat heu de tenir un document (amb processador de text o full de càlcul) amb el pressupost del software, i la justificació de la vostra elecció.

El tercer gran pas serà estructurar bé la informació que has recollit abans, mitjançant la realització de l'informe incloent-hi imatges i taules sempre que ho consideris convenient. El document també ha de tenir una capçalera i peu de pàgina. També heu d'incloure una pàgina de títol i un índex de continguts.

Quan ja tingueu tota la informació estructurada, haureu de dissenyar unes diapositives (amb el powerpoint o programa similar) per tal de fer una exposició a classe per a la resta dels companys, on explicareu la decisió que heu agafat.

Return to the Beginning