Crèdits

Aquesta WebQuest ha estat creada per Cristina Colomar Ramón durant el curs de formació permanent del professorat 'WebQuest, una eina per treballar amb Internet a l'aula' organitzat per la Conselleria d'Educació i Cultura de les Illes Balears, seguin les directrius del seu inventor, Bernie Dodge.

Podeu trobar més informació sobre les WebQuest a les següents adreces:

Comunitat Catalana de WEBQUEST http://www.webquestcat.org/

Bernie Dodge http://webquest.sdsu.edu/webquest.html

http://www.eduwebquest.com

http://www.aula21.netReturn to the Beginning