Tasca

El vostre objectiu final és elaborar dos documents, un primer document (realitzat amb processador de textos) on es reflexi un pressupost de hardware i software ( dotar un ordinador amb tots els programes que es necessiten) necessari per a comprar un equip informàtic, amb la justificació de la vostra elecció, i un altre document amb la presentació a classe de la vostra proposta i la seva justificació. Això sí, sense cometre cap tipus d'il·legalitat i amb el menor cost possible. També heu de tenir en compte que s'obrirà un torn de preguntes per part dels companys al finalitzar la exposició.

Per a realitzar aquesta tasca, utilitzareu el propi sistema operatiu (windows/linux), el cercador web (google/altavista) , el processador de textos (Word/OpenOffice) i el programa de presentacions (Powerpoint/Openoffice).

A aquest treball de recerca i de defensa d'un punt de vista haureu de cercar informació sobre els següents temes i incluir-los a l'informe final:


  • Què és un ordinador?. Cita tipus de ordenadors

  • Classes de memòries en un ordinador. Diferències.

  • Exemples de perifèrics de entrada, de sortida i d'enmagatzament.

  • Quin tipus de connexions a la xarxa existeixen?. Cita un parell d'exemples.

  • En que consisteix un perifèric inalàmbric?

  • Ventatges i inconvenients d'impressores d'injecció i impressores làser.Return to the Beginning