Conclusió

Ara ja heu après com fer un estudi sobre els interessos, costums, hàbits i característiques d'una població. Heu cercat els diferents paràmetres que defineixen la població i els heu interpretat, així com l'elaboració de distints gràfics que ens aportin una informació més directa.

Si t'interessa saber més coses sobre les característiques de la població balear, pots visitar la pàgina web de l'Institut Balear d'Estadística: http://www.caib.es/ibae/ibae.htm

 

 

 

Return to the Beginning