Crèdits & Referències

Aquesta Webquest ha estat elaborada en el curs Webquest. Una eina per treballar amb Internet a l'aula d'en Sebastià Capellà i Priu durant el curs 06/07, seguint el model creat per En Bernie Dodge i que trobareu a la pàgina web següent http://webquest.sdsu.edu/LessonTemplate.html, i utilitzant la plantilla de webquest Modelo con marco de la pàgina web http://www.isabelperez.com/webquest/modelo.htm

Vull donar les gràcies al meu tutor, en Sebastià Vidal pel seu suport tècnic i la seva ajuda. També ha estat de gran utilitat poder consultar altres webquests penjades a la pàgina de la Comunitat Catalana de Webquest: http://www.webquestcat.org

Return to the Beginning