Avaluació

Es realitzarà una avaluació del treball escrit, una avaluació de la presentació del treball i una avaluació del funcionament del grup.

Avaluació del treball escrit

Just

1

Correcte

2

Bo

3

Excel·lent

4

Nota

 

Contingut

La informació té un nivell molt baix.
La informació és clara i s'ha entès el que s'ha treballat.
La informació és molt clara i mostra una certa reflexió sobre el que s'ha treballat .
La informació és excel·lent: han entès el tema, han reflexionat i han arribat a conclusions.

 

 Organització del contingut

Els continguts treballats estan desorganitzats i incomplets.
Els continguts estan complets peró no estan relacionats entre ells.
L'organització dels continguts és la adequada i estan relacionats entre ells.
Els continguts mostren una seqüenciació lògica i clara

 

Treball en grup

Treball massa individual, no hi ha relació entre ells. Hi ha un poc de col·laboració entre ells. Hi ha relació entre les feines individuals realitzades. El treball mostra una feina conjunta.  

Ortografia i gramàtica

Hi ha molts errors i és difícil d'entendre.
Hi ha alguns errors, però s'entén.
Hi ha alguns errors però el text és clar.
No hi ha errors i és molt clar.

Avaluació de la presentació

Just

1

Correcte

2

Bo

3

Excel·lent

4

Nota

Contingut

Idees molt senzilles.
Idees correctes però incomplet.
S'han tocat tots els temes.
S'ha aprofundit en tots els temes.

 

Organització del contingut

Mal estructurat i dificil d'entendre.
La seqüenciació és correcte però no hi ha relació entre els diferents apartats.
S'han relacionat els diferents apartats.

S'ha fet una presentació global.

 


Comunicació

Poc clara i difícil de seguir.
Clara i s'entèn.
Fluida, es segueix amb interès.
To de veu apropiat i llenguatge precís.

Materials utilitzats Pocs i no encertats. Adequats però mal aprofitats. Han ajudat a entendre els conceptes. Molt interessants i atractius.  
Treball en grup. Massa individualista. Hi ha una certa planificació. Tots els membres coneixen la presentació global. La presentació mostra planificació i treball en grup.  

Avaluació del grup

Just

1

Correcte

2

Bo

3

Excel·lent

4

Nota

Contribucions al grup

Només un part del grup s'ha implicat.
Quasi tothom s'ha implicat i fet la seva feina.
Tothom s'ha implicat, encara que amb graus diferents.
Tot el grup s'ha implicat amb el mateix grau en el treball.

Posada en comú

En les discussions hi ha hagut conflictes.
No hi ha hagut conflictes però no tots han participat en les discussions i planificacions.
La posada en comú ha servit per resoldre dubtes i planificar el treball.
Les discussions han ajudat a la cohesió del grup com a equip de treball.

 

Autonomia

Continuament necessitaven l'ajuda del professor.
Poques vegades han necessitat l'ajuda del professor.
Sovint han trobat la solució ells mateixos.
Els problemes s'han discutit dins el grup i s'han cercat solucions conjuntes.

 

Return to the Beginning