TASCA

 

Formau part d'una empresa que reparteix fruita, i el vostre Cap vos encomana la realització d'un estudi de mercat per valorar la introducció de la venda de fruita al bar de l'Institut.
En primer lloc vos heu d'organitzar en grups de quatre alumnes que formareu l'equip d'investigació, després heu d'anar a l'apartat PROCÉS i realitzar la feina proposada.
L'objectiu és elaborar un informe final, presentar-lo i defensar-lo a davant l'empresa.

Per poder realitzar aquesta tasca necessitareu visitar algunes pàgines web, que estan indicades al següent apartat.

Return to the Beginning