UTILITATS TRADICIONALS DE LES ESPÈCIES VEGETALS MÉS COMUNES
A LA CIUTAT DE PALMA

Escriu l’espècie vegetal a la qual es refereix la descripció