Joan Brunet Nicolau ha estat l’encarregat de la part informàtica. Sense el seu treball aquesta obra mai hauria vist la llum. Gràcies, Joan.

jbrunet@educacio.caib.es

Als alumnes del curs “Itineraris botànics per Ciutat” per la seva atenció, paciència i col·laboració en la classificació d’algunes espècies.

A Tolo Cardell (tolo@cardell.es), el qual s'ha encarregat de retocar i d'optimitzar el treball per a la publicació web.