Casuarina

Família: Bignoniàcies

Nom científic: Casuarina equisetifolia

Nom popular: Casuarina, casuarina de cua de cavall, pi australià

Origen: Nord i nord-est d’Austràlia. Des del sud-est d’Àsia fins a les illes Pacífiques.

Generalitats: Arbre de fulla perenne de bona mida (entre els 10 i els 20 m d’altura encara que alguns exemplars assoleixen els 30 m). Tronc recte amb l’escorça aspre i esquerdada. De capçada piramidal, el seu aspecte és semblant al del pi, encara que la casuarina no és una conífera.  Les fulles aparents aciculars (cladodis) que es veuen unides en bona part a l’escorça de les branques, són en realitat branquetes que realitzen la funció fotosintètica. Les fulles reals són escametes de mida minúscula i inapreciables a simple vista que es disposen en verticils en els nusos d’aquestes branquetes. Els seus fruits són similars a les pinyes de les coníferes.

Utilitats: La seva fusta és molt emprada per a la fabricació de mobles. Espècie ornamental, s’usa per a decorar parcs, carrers i jardins.

Ubicació: Parc de sa Feixina, Plaça d’Espanya, Plaça de la Reina, Parc de Ses Fonts, Plaça de les Columnes.