Cedre de l’ Himalaia

Família: Pinàcies

Nom científic: Cedrus deodara

Nom popular: Cedre de l’ Himàlaia

Origen: Afganistan i oest de la serralada de l’Himàlaia.

Generalitats: Arbre que pot sobrepassar els 60 m d’altura amb la capçada piramidal. L’escorça és de color gris fosc amb esquames irregulars. Ramificacions que pengen. Les fulles són aciculars de 50 mm ó més de longitud, de color verd platejat i molt estretes. De secció subquadrangular. Les pinyes, ertes, presenten l’àpex arrodonit i tenen forma ovoide, mesuren de 7 a 12 cm.

Utilitats: Espècie cultivada a parcs i jardins. Precisa d’un espai ample per a desenvolupar-se correctament. A més la seva fusta s’empra a construcció.

Ubicació: Parc de Ses Fonts.