Aladern de fulla estreta

Família: Oleàcies

Nom científic: Phillyrea angustifolia

Nom popular: Aladern de fulla estreta, fràngula, vern menut

Origen: Espècie mediterrània.

Generalitats: Arbust sempre verd que floreix en primavera, d’1,5-3 m d’altura, molt ramificat amb les branques dretes. Fulles alternes, linears o lanceolades, de 4-6 cm de llarg i 5-10 mm d’ample, coriàcies, amb l’àpex agut. Són escleròfiles i el seu marge és sencer. Flors molt petites, blanques o verdoses, aromàtiques. Es presenten en raïms axil·lars molt curts. Fruits en forma de drupa de 0,8 mm de diàmetre, de color blau fosc i amb dues llavors.

Utilitats: Espècie ornamental.

Ubicació: Bosc de Bellver.