Poll blanc

Família: Salicàcies

Nom científic: Populus alba

Nom popular: Poll blanc, poll albà, pollancre blanc, àlber, alba, arbre blanc

Origen:  Regió eurosiberiana.

Generalitats: Espècie dioica, amb els aments masculins i femenins en arbres diferents que pot arribar als 25 m d’alçada. Capçada molt ramificada i frondosa. El seu tronc és gruixut, alt i dret. L’escorça és blanquinosa, solcada a la base en envellir. Les fulles, palmades (6-10 cm), tenen 3 ó 5 lòbuls, color verd fosc per l’anvers però mostren el revers entapissat d’una densa pilositat blanca. Les flors, que apareixen al començament de primavera i abans que les fulles, es troben reunides en llargs aments (4-7 cm) densament coberts de pèls blancs. Els fruits són petites càpsules ovoides (5 mm) que contenen nombroses llavors cotonoses.

Utilitats: La seva fusta és de color clar, tova i poc consistent. Es destina sobretot a pasta de paper i a la fabricació d’embalatges, estris lleugers, joguines i objectes d’artesania; també serveix per a fer mistos, ja que crema poc a poc.

Ubicació: Parc de la Mar, Parc de Ses Fonts, Capità Salom.