Roure de fulla petita

Família: Fagàcies

Nom científic: Quercus faginea (=Quercus valentina)

Nom popular: Roure de fulla petita, roure valencià

Origen: Espècie de transició entre el món submediterrani i mediterrani.

Generalitats: Arbre que pot arribar als 20 m d’altura amb l’escorça fosca, rugosa i esquerdada. Tronc dret i no massa gruixut. Fulles petites (3-7 cm), coriàcies, alternes, de forma el·líptica, amb el marge dentat i la base arrodonida. L’anvers és de color verd clar, glabre i brillant; el revers, tomentós. Pecíol de 0,5 a 2 cm. Espècie marcescent, és a dir, les fulles seques romanen a l’arbre durant tot l’hivern. Les flors masculines es presenten en aments penjants de 2-7 cm de llarg, de color groguenc. Les femenines, protegides per un involucre del que només sobresurten els estils. Els fruits, aglans, estan coberts parcialment per un involucre lignificat folrat d’escames ovades. Mesuren entre 2 i 4 cm de llarg i són de color marró.

Utilitats: De l’escorça del reure s’extreuen tanins. Els aglans s’usen com a aliment del bestiar.

Ubicació: Plaça Abu Yahya.