Tamarell

Família: Tamaricàcies

Nom científic: Tamarix gallica

Nom popular: Tamarell, tamariu

Origen:  Són originaris de llocs secs i salins. Viuen a la mediterrània occidental, al nord d’Àfrica, a les illes Canàries i al litoral de les penínsules Ibèrica, Itàlica i Balcànica.

Generalitats: Arbust petit de 2-3 m d’alçada en cara que quan es cultiva pot assolir els 10 m. Tenen el tronc amb l’escorça esquerdada i vermellenca, les branques són primes i flexibles. Les petites fulles són simples, alternes, linears i placades contra la tija. Solen retenir la humitat. Les flors, petites i regulars, es presenten en elegants ramells rosats. El fruit és una càpsula prima que s’obre en 3 valves alliberant nombroses llavors proveïdes d’un vil·là plomós. A l’hivern poden perdre la fulla.

Utilitats: La seva llenya s’emprava com a combustible per a teuleres i forns de calç. És una espècie apta per a fixar dunes i terrenys litorals. Les tisanes de branquetes i escorça s’han usat per a combatre la diarrea doncs els tamarells són rics en matèries tànniques. S’utilitza com a arbust ornamental a carrers, camins i jardins de zones litorals.

Ubicació: Parc de la Mar, Plaça d’Espanya, Jardins de la Misericòrdia.