Itinerari II.- De la Plaça París a la Plaça d’Espanya.

 El punt de partida d’aquest segon itinerari serà la Plaça París de Palma, just enfront de l’oficina de la Caixa. Just després d’haver estudiat la botànica d’aquest indret ens dirigirem vers tramuntana a s’Escorxador.

 Travessarem el carrer de l’Emperadriu Eugènia per un pas de vianants, avançarem uns 60 m pel carrer del Soldat Soberats Antolí N, on veurem exemplars de plataner i entrarem a s’Escorxador per la seva porta de ponent. Una volta conegut aquest parc ens dirigirem al parc de Can Simonet. Per això hem d’agafar la carretera de Valldemossa cap a l’esquerra, caminarem per un tram acompanyats de plataners, travessarem el carrer Guillem Forteza per un semàfor i arribam als jardins d’un antic quarter militar que ens quedaran a la nostra esquerra N i N.

 Tot seguit travessam el carrer Joan d’Àustria per un pas de vianants i entram al parc de Can Simonet per la seva porta de llevant (la de la carretera de Valldemossa). Visitat aquest petit indret ple d’espècies vegetals, travessarem la carretera de Valldemossa pel semàfor i després de caminar un centenar de metres pel carrer Miquel Capllonch N envoltats per oms i acàcies del Japó tombarem a mà dreta en arribar a la nova seu de la Conselleria d’Hisenda. Caminarem unes desenes de metres cap a migjorn per un passeig de vianants envoltats de lledoners i iuques (a dreta i a esquerra respectivament). Arribats al carrer Jaume Vidal Alcover continuam tot recte entre lledoners i troanes del Japó (aquestes a la part dreta del carrer) i una cinquantena de metres més tard entram al parc de Ses Fonts per la seva porta de ponent (la del carrer Jaume Vidal Alcover).

 Coneixerem a fons aquest petit punt verd de la nostra ciutat i l’abandonarem per la  sortida de llevant (n’hi ha dues, nosaltres usarem la de més a la dreta que ens deixa al carrer Joan Palou i Coll). Caminam per aquest petit carrer veient catalpes a tots dos costats i un únic exemplar de Brachychiton acerifolius intercalat entre les catalpes. El contrast entre aquests arbres resulta massa evident. Tot d’una arribarem al carrer Capità Salom a l’altura d’un pas de vianants amb illeta ajrdinada al mig que ens permetrà creuar aquesta sortida de Palma.

 Travessat aquest carrer podem veure a la nostra dreta la rotonda on conflueixen els carrers Miquel Arcas i Capità Salom i a la nostra esquerra l’edifici del nou Conservatori de Música i la seva zona ajardinada.

 Després de recórrer aquest espai verd i amb el Conservatori a la nostra esquena travessarem el carrer San Francisco de Sales mitjançant un pas de vianants i passarem pel costat de llevant de l’esmentada rotonda (que evidentment ens queda ara a la nostra dreta). Ens dirigirem ara a la plaça Abu Yahya pel carrer del Capità Salom en direcció a migjorn envoltats de lledoners, polls blancs i polls negres. Tot d’una veurem a la nostra dreta l’edifici de la Conselleria d’Educació amb una petita esplanada on hi creixen algunes mèlies i una olivera N. Just a continuació i també a la nostra dreta s’alça l’IES Josep Maria Llompart. Des de la nostra possició hi veurem als seus jardins acàcies, baladres, xiprers i alguns lledoners. Travessarem el carrer de Son Ferragut i abans de travessar l’avinguda de l’Arquitecte Gaspar Bennàssar trobarem una possessió al cap de cantó dels dos carrers abans esmentats (a la nostra esquerra) on hi creixen alzines, xiprers, heures i una palmera de Canàries.

 Després de travessar pel semàfor continuarem recte pel carrer Capità Salom i després d’un centenar de metres sense arbres arribarem a un tram amb plataners i lledoners i un poc més endavant a la plaça Abu Yahya que ens quedarà a l’enfront.

 Creuarem el carrer Rosselló i Caçador gràcies a un semàfor i després de veure les espècies d’aquesta plaça tombarem a mà esquerra i avançarem vers llevant per l’esmentat carrer envoltats de plataners i algun lledoner intercalat irregularment a la part dreta del carrer fins arribar així a la plaça Alexander Fleming. Travessarem el carrer Arxiduc Lluís Salvador pel semàfor arribant així a l’antigament anomenada plaça del Capitol que ens queda a la nostra dreta. Després de donar la volta a la plaça ens dirigirem a la plaça Cardenal Reig pel carrer Arxiduc acompanyats d’acàcies del Japó a la vora esquerra i d’oms i polls negres a la dreta. Només un centenar de metres després arribarem a la plaça del Cardenal Reig, més comeguda com a plaça de l’Obelisc N. Al bell mig de la plaça hi creix el Cyclamen així com alguns tarongers agres. Pels voltants de la plaça trobarem plataners i moltes acàcies del Japó. Travessarem els carrers Francesc Sancho i Jafudà Cresques pels semàfors corresponents i arribarem de nou al carrer Arxiduc que ens portarà dos-cents metres més endavant a les Avingudes. En aquest tram tornam trobar acàcies del Japó a tots dos costats del carrer. Una volta a l’avinguda Joan March N, tombarem a l’esquerra cercant la plaça d’Espanya. En la zona verda de les avingudes hi trobarem ciques, palmera Washintònia i cyclamen. Pel que fa a les vores de l’avinguda hi creixen lledoners i plataners.

 Just després de la Sala Augusta i abans de travessar l’avinguda pel semàfor ens trobarem a la nostra esquerra i adjacent al cinema, l’estació del Ferrocarril de Sóller  amb una petita però densa zona ajardinada. Per cloure aquest itinerari només ens queda travessar l’avinguda, girar vers l’esquerra per arribar uns 20 m després a la plaça d’Espanya N, que ens quedarà a la nostra dreta.