Relació d’espècies


Plaça París

Arbre coral (Brachychiton acerifolius)
Baladre (Nerium oleander)
Catalpa (Catalpa bignoinoides)
Iuca (Yucca gloriosa)
Lledoner (Celtis australis)
Mèlia (Melia acedarach)
Palmera de Canàries (Phoenix canariensis)
Pitòspor (Pittosporum tobira)
Xiprer (Cupressus sempervirens)


S'Escorxador

Situació: Carretera de Valldemossa, carrer de l'Emperadriu Eugènia, Ciutat de Quilmes i carrer del Soldat Soberats Antolí.

Alzina (Quercus ilex) Arbre de botella (Brachychiton populneus)
Arbre de l’amor (Cercis siliquastrum)
Baladre (Nerium oleander)
Bella ombra (Phytolacca dioica)
Carissa macrocarpa
Ficus (Ficus elastica)
Ficus (Ficus rubiginosa)
Garballó (Chamaerops humilis)
Hibisc (Hibiscus rosa-sinensis)
Iuca (Yucca gloriosa)
Llorer (Laurus nobilis)
Morer negre (Morus alba var. pendula)
Miòpor (Myopoprum tenuifolium)
Palmera de Canàries (Phoenix canariensis)
Palmera de dàtils (Phoenix dactilyfera)
Pi blanc (Pinus halepensis)
Pi ver (Pinus pinea)
Pitòspor (Pittosporum tobira)
Prunera de jardí (Prunus ceracifera)
Tecomaria capensis
Thuja sp.


Parc de Can Simonet

Situació: Carretera de Valldemossa, carrer Felip II i carrer Joan d’Àustria. Data de creació: 1991.
Superfície: 4300 m2.

Acàcia (Robinia pseudoacacia) Acàcia taparera (Albizia julibrissin)
Alzina (Quercus ilex)
Arbocera (Arbutus unedo)
Cirerer de Betlem (Ruscus aculeatus)
Coronil·la glauca (Coronilla valentina)
Garballó (Chamaerops humilis)
Garrover (Ceratonia siliqua)
Gessamí d’hivern (Jasminum nudiflorum)
Ginesta (Spartium junceum)
Ginkco (Ginkco biloba)
Heura (Hedera helix)
Hibisc (Hibiscus rosa-sinensis)
Lledoner (Celtis australis)
Llorer (Laurus nobilis)
Marfull (Viburnum tinus)
Murta ( Myrtus communis)
Nandina domestica
Pitòspor (Pittosporum tobira)
Prunera de jardí (Prunus ceracifera)
Pyracantha sp.
Romaní (Rosmarinus officinalis)
Teucrium fruticans
Xicarandana (Jacaranda mimosifolia)
Xiprer (Cupressus sempervirens)


Parc de Ses Fonts

Situació: Carrer de Miquel Arcas, carrer de Gaspar Sabater i carrer de Jaume Vidal Alcover.
Data de creació: 1992.
Superfície: 20150 m2

Acàcia del Japó (Sophora japonica) Alzina (Quercus ilex)
Araucària (Araucara excelsa)
Arbre de botella (Brachychiton populneus)
Arbre de l’amor (Cercis siliquastrum)
Bauhinia variegata
Bellaombra (Phytolacca dioica)
Bougainvillea (Bougainvillea glabra)
Casuarina (Casuarina stricta)
Cotoneaster sp.
Desmai (Salix babylonica)
Ficus (Ficus nitida)
Ficus (Ficus rubiginosa)
Formi (Phormium tenax)
Garballó (Chamaerops humilis)
Gessamí d’hivern (Jasminum nudiflorum)
Ginebró (Juniperus oxycedrus)
Heura (Hedera helix)
Hibisc (Hibiscus rosa-sinensis)
Iuca (Yucca gloriosa)
Juniperus virginiana
Lledoner (Celtis australis)
Morer negre (Morus alba var. pendula)
Negundo (Acer negundo)
Olivera (Olea europaea)
Om (Ulmus minor)
Palmera de dàtils (Phoenix dactilyfera)
Parquinsònia (Parkinsonia aculeata)
Pebrer bord (Schinus molle)
Pi ver (Pinus pinea)
Poll blanc (Populus alba)
Poll negre (Populus nigra)
Prunera de jardí (Prunus ceracifera)
Pyracantha sp.
Roser (Rosa sp.)
Taronger agre (Citrus aurantium)
Tecomeria capensis
Tipuana (Tipuana tipu)
Xicarandana (Jacaranda mimosifolia)
Xiprer (Cupressus sempervirens)
Xiprer blau (Cupressus arizonica)
Xiprer esbrancat (Cupressus macrocarpa)


Conservatori de música

Situació: Carrer Capità Salom, Carrer San Francisco de Sales

Acàcia del Japó (Sophora japonica) Acàcia taparera (Albizia julibrissin)
Baladre (Nerium oleander)
Bambú (Phyllostachys aurea)
Gineri (Cortaderia selloana)
Hibisc (Hibiscus rosa-sinensis)
Lledoner (Celtis australis)
Parquinsònia (Parkinsonia aculeata)
Pi ver (Pinus pinea)
Plataner (Platanus hispanica)
Poll blanc (Populus alba)
Tipuana (Tipuana tipu)
Xiprer (Cupressus sempervirens)


Rotonda entre els carrers Miquel Arcas, San Francisco de Sales i Capità Salom

Situació: Carrer Capità Salom, Carrer San Francisco de Sales i Carrer Miquel Arcas.
Data de creació: 1992.
Superfície: 1467 m2

Cica (Cycas revoluta)
Ficus (Ficus rubiginosa)
Formi (Phormiun tenax)
Garballó (Chamaerops humilis)
Latània (Latania borbonica)
Magnòlia (Magnolia grandiflora)
Palmera de Canàries (Phoenix canariensis)
Palmera de dàtils (Phoenix dactilyfera)
Palmera washingtònia (Washingtonia robusta)
Teucri fruticós (Teucrium fruticans)


Plaça d’Abu Yahya

Situació: Carrer Capità Salom, Carrer Francesc Suau i Carrer 31 de Desembre.
Data de creació: 1995.
Superfície: 257 m2

Atzavara (Agave americana) Baladre (Nerium oleander)
Iuca (Yucca sp.)
Juniperus virginiana
Llorer (Laurus nobilis)
Olivera (Olea europaea)
Rore de fulla petita (Quercus faginea)
Xiprer (Cupressus sempervirens)


Plaça Alexander Fleming

Baladre (Nerium oleander) Escuraxemeneies (Callistemon viminalis)
Cotoneaster sp.
Formi (Phormiun tenax)
Garballó (Chamaerops humilis)
Gessamí blau (Plumbago auriculata)
Grevíl·lea (Grevillea robusta)
Hibisc (Hibiscus rosa-sinensis)
Iuca (Yucca gloriosa)
Lledoner (Celtis australis)
Magraner (Punica granatum)
Marfull (Viburnum tinus)
Olivera (Olea europaea)
Palmera de Canàries (Phoenix canariensis)
Polígala (Polygala myrtifolia)
Pyracantha sp.
Strelitzia (Strelitzia reginae)
Xiprer (Cupressus sempervirens)


Estació del Ferrocarril de Sóller

Situació: Avinguda Joan March, Carrer Eusebi Estada

Baladre (Nerium oleander) Ficus petit (Ficus benjamina)
Palmera de dàtils (Phoenix dactilyfera)
Palmera Washingtònia (Washingtonia robusta)
Polígala (Polygala myrtifolia)
Tecomaria capensis
Xicaranda (Jacaranda mimosifolia)