Conclusió

Al acabar la realització d'aquest WebQuest l'alumne coneixerà  els diferents sistemes operatius, els origens de Windows, els origens de Linux i tendrà  criteri pròpi per valorar-los i per triar la millor opció per a cada cas.

Ja veis que el programari lliure te moltes avantatges i molt de futur per envant. A més crec que ja estau preparat per a fer un bon ús d'ell i per comentar el que heu aprés als vostres amics.

 

Return to the Beginning