Introducció

Com tots sabeu un sistema operatiu és imprescindible per a que l'ordinador funcioni. Un sistema operatiu controla directament el maquinari i permet interaccionar l'usuari amb el sistema. Linux es un sistema operatiu. També ho és Windows

El còdi font de Linux i de tot el programari lliure que porta associat és lliure. Aixó significa que qualsevol persona (amb coneixements suficients ;-) ) pot agafar aquest còdi, modificar el programa i redistribuir-lo de nou. En el cas de Windows només el podem executar pero no sabem com funciona per dins i no tenim permís per modificar-lo.

Existeixen molts de grups d'usuaris de Linux en el planeta que s'ajuden entre ells. També existeixen foros de Windows per tractar de resoldre els seus problemes.

Podem probar moltes distribucions de Linux, totes elles amb molts de programes de tota casta a més del kernel o nucli del propi sistema operatiu. Windows ve sense aplicacions i n'hi ha molt poques versions.

Mascota de Linux

Sou uns consultors informàtics de primer nivell i heu estat contractats personalment per el propi Linus Torvalds per a que li faceu un estudi sobre Linux i Windows, sobre les seves aplicacions i les avantatges i desavantatges del programari propietari en front del programari lliure.

Anem a fer aquest fascinant treball de recerca tots junts !!!
Return to the Beginning