Guía bàsica per al professor

Aquesta WebQuest és aplicable a les àrees de Noves Tecnologies i informàtica.

El nivell més adequat és quart d'eso i primer de batxiller.

Aquesta WebQuest preten donar autonomia a l'alumne en les decisions de quin sistema operatiu i quin programari usar.

Aprofundim en el tema de Sistemes Operatius que està  inclós en el temari de quart d'eso i primer de batxiller.

Aquesta WebQuest es pot realitzar completament en 6 sessions de 55 minuts. En la primera sessió l'alumne entrarà  en contacte amb Linux, en les dos sessions posteriors cercarà  informació a Internet, les següents dues sessions redactarà l'informe final i la darrera sessió serà de debat i de conclusions per a tots.

Els recursos sel·lecionats són recursos tècnics perà a la vegada compressibles per a qualsevol alumne.

És molt important que el professor dongui suport continu als alumnes ja que apareixen molts de conceptes tècnics nous per als alumnes.

Return to the Beginning