La tasca

El vostre objetiu final és elaborar un informe on expliqui clarament que es Linux, quines utilitats té i sobre tot quines avantages te sobre Windows. Quan tengeu l'informe acabat farem un debat a classe on hareu de defensar la postura que Linux es millor que Windows en front del professor que defensarà que es millor Windows.

Per a realitzar aquesta tasta tant lloable, utilitzareu el propi sistema operatiu linux, el cercador web i el processador de textos OpenOffice.

Mascota de Linux

En aquest treball de recerca i de defensa d'un punt de vista hauràs de cercar informació sobre els següents temes i incluir-los en l'informe final:

Introducció

Els sistemes Windows

Els sistemes Linux

La comparativa

Return to the Beginning