COMPETÈNCIES TIC

L 'adopció de les TIC com una competència bàsica comporta concretar els àmbits o dimensions de la competència, les accions educatives, i els mitjans organitzatius i metodològics per assolir-la.

Aquesta competència s'hauria d'anar assolint al llarg de tota l'escolarització, integrada en el currículum de totes les àrees.

Progressivament, l'alumnat ha de desenvolupar les capacitats de:

 • Comprendre l'impacte ètic, cultural i social relacionat amb les TIC.
 • Valorar els beneficis personals i socials de les TIC.
 • Ésser conscients de les implicacions dels usos de les TIC en diferents situacions, per exemple, a l'aula i a casa.
 • Apreciar la necessitat d'usos responsables de les TIC i la necessitat de protegir la informació de possibles mals usos, tant individualment com col·lectivament.

Competències Tic a l'Educació Infantil

Alfabetització tecnològica

 • Usar el ratolí per assenyalar i clicar.
 • Iniciar/tancar l'ordinador.
 • Usar el teclat.
 • Imprimir clicant a la icona d'imprimir
 • Reconèixer i usar diferents icones.

Instruments de treball intel·lectual

 • Prendre consciència de la possibilitat d'obtenir informació a través de mitjans electrònics.
 • Col·leccionar, classificar, ordenar i seriar diferents tipus d'objectes.
 • Confeccionar una imatge utilitzant un programari de dibuix senzill.
 • Explicar el procés de treball amb l'ordinador i indicar les eines utilitzades.
 • Accedir a informació que es trobi en suport CD-ROM.
 • Crear, accedir i editar una o més frases amb un processador de text senzill.

Eina de comunicació

 • Fer comparacions simples entre el telèfon i el correu.
 • Establir una comunicació senzilla entre alumnes de diferents classes..

Control i modelització

 • Seguir instruccions.
 • Usar jocs senzills.

Extret de: http://www.xtec.es/escola/tec_inf/tic/competencia.htm