RÚBRIQUES D'AVALUACIÓ

RÚBRICA D'AVALUACIÓ GLOBAL

NOM DEL FILLET/FILLETA
POC
BASTANT
MOLT
El treball en grup Li costa treballar en grup: s'enfada fàcilment, té poca iniciativa... Va aprenent a treballar en grup i a assumir les seves responsabilitats amb ajuda. Sap treballar en grup: assumeix responsabilitats i ajuda als companys.
Escolta els diferents missatges orals Sempre ralla molt. Mai escolta. Generalment xerra i no escolta gaire. Escolta i xerra de forma adequada.
Produeix missatges orals No se l'entén Costa entendre'l Se l'entén perfectament
Expressa sentiments i emocions No ho expressa mai. Es mostra molt tímid. Comença a expressar el què sent. Expressa clarament els seus sentiments i emocions
S'esforça per superar les dificultats. Sempre demana ajuda a la mestra. Comença a organitzar-se i solucionar ell mateix petits problemes. Sempre s'esforça per solucionar les dificultats en què es va trobant.
L'elaboració del conte-mural No participa en la seva elaboració. Mostra interès però té poca iniciativa. Mostra interès, col.laboració i iniciativa.
Demostra interès i respecte per les creacions pròpies i la dels altres. No demostra cap tipus d'interès. Sols li agrada admirar les seves produccions. Mostra interès per les seves creacions i la dels altres companys.

RÚBRICA DE NAVEGACIÓ

NOM DEL FILLET/FILLETA
POC
BASTANT
MOLT
Identifica la icona de la Webquest No la localitza i demana ajuda sempre. Sap quina és la icona però no aconsegueix accedir a la Webquest. No té cap problema per accedir a la Webquest.
Empra el ratolí per assenyalar i clicar No sap utilitzat el ratolí. Li costa utilitzar el ratolí. Sap emprar el ratolí per assenyalar i clicar.
Imprimeix usant la icona d'imprimir No la localitza i demana ajuda sempre. Sap quina és la icona però no aconsegueix imprimir. No té cap problema per imprimir.
Juga correctament als jocs de clic. No entén el funcionament del joc i necessita ajuda per jugar. Necessita un poc d'ajuda per jugar. Jugar correctament, sens cap tipus d'ajuda.