Anterior | Inici | SegŁent

Procés

A continuació us presentem el procés detallat per fer la tasca i alguns dels recursos que podreu utilitzar a la xarxa.

Un dels objectius és que aprengueu a cercar, seleccionar i utilitzar informació d'una manera crítica i creativa. Per aixó, us proporcionem alguns llocs que ja han escollit els professors, però una bona part de la tasca l'haureu de fer partint de zero (o quasi): manejar el cercadors de internet amb l'ajut del vostre professor.

Grup 1

El primer grup cercarà informació per tal d'esbrinar quin és el ritme de creixement urbanístic de Mallorca. Cercareu imatges i presentareu mapes que mostrin d'una manera clara quines parts del territori s'han modificat més històricament i com l'estam modificant amb el model de creixement actual. Podrà adjuntar també entrevistes o enquestes senzilles per fer a una sèrie de persones:

-historiador o cronista local.

-batle o regidor de medi ambient.

-persones de generacions anteriors: avi, pares, oncles, veïns. Recollirem les seves opinions i les adjuntarem a un dels apartats de la presentació.

Recursos que podeu utilitzar.

Utilitza també el programa Google Earth i descobreix les informacions geogràfiques que conté, activant i desactivant diferents capes.

Cerca mapes antics i moderns i fotografies per documentar la teva recerca. Utilitza el cercador de Google (http://www.google.com) i els cercadors locals, com ara http://mallorcaweb.net . Consulta amb el professor quines paraules o expressions clau poden ser més adients.

http://www.linmiter.net/lexique/catalan.html és un Lèxic de medi ambient que podreu consultar per treballar el tema i presentar les conclussions.

Visita la web del Pla Territorial de Mallorca: ( http://www.conselldemallorca.net/platerritorial/pages/cat/intro.htm). Tens dues opcions:

1. Utilitzar el visor que incorpora la web.

2. Baixar a l'ordinador alguns dels PDF que corresponen a la quadrícula del territori (documents - plànols.)

Amb qualsevol de les dues opcions, estudia les informacions que conté: per exemple, el mapa de riscos, usos del territori prevists...

Cerca més informació a les webs següents:

www.gobmallorca.com

http://mediambient.caib.es

L'article http://www.revistadegeografia.com/revista2/ANDREU.pdf (document pdf) on explica la tendència de consum de recursos naturals a les illes balears. Naturalment, pots trobar documents i gràfics similars fent una cerca.

La pàgina web del vostre ajuntament.

Grup 2

El segon grup prepararà una presentació a la qual es mostri què és el desenvolupament sostenible i algunes experiències clares de comunitats locals i regions que funcionen d'acord amb principis sostenibles. Presentaran una llista dels punts essencials d'un model sostenible pel que fa a l'energia, els materials i l'energia, la societat i l'economia.

Podrà adjuntar també entrevistes o enquestes senzilles per fer a una sèrie de persones:

-historiador o cronista local.

-batle o regidor de medi ambient.

-persones de generacions anteriors: avi, pares, oncles, veïns. Recollirem les seves opinions i les adjuntarem a un dels apartats de la presentació.

La sostenibilitat la podeu investigar en relació a un aspecte determinat de la societat o les activitats humanes (o bé uns quants aspectes clarament relacionats entre sí.) Exemples:

* Agricultura

* Ramaderia

* Pesca

* Explotació forestal

* Societat de consum

* Indústria

* Turisme

* Desenvolupament urbà

* Educació ambiental

* la sostenibilitat a les petites comunitats: a nivell local.

* la sostenibilitat a l'escola o al centre de treball

* la sostenibilitat a casa.

Recursos que podeu utilitzar.

El que podeu fer per començar és una cerca a Google amb el mot sostenibilitat, i seleccionar els recursos més rellevants. Pensau que també podeu trobar molta informació en castellà i una infinitat de recursos en anglès. Un dels objectius de la tasca també pot ser que faceu servir els vostres coneixements de la llengua estrangera.

Alguns exemples:

http://www.gencat.net/mediamb/sosten/clinks.htm és una llista d'enllaços a recursos de tota mena referents a la sostenibilitat.

Fundación vida sostenible: http://www.vidasostenible.org

La Xarxa de ciutats i pobles sostenibles té una web molt interessant i conté recursos útils. http://www.diba.es/xarxasost/cat/index.asp

Càtedra UNESCO de sostenibilitat http://www.catunesco.upc.es/cat/index.php

Hi ha moltíssim més en anglès: per exemple a partir de pàgines com EcoEarth (http://www.ecoearth.info/links/Sustainability/) , Sustainability Institute (http://www.sustainabilityinstitute.org ), World resources institute (http://wri.org), Worldwatch Institute (http://worldwatch.org) ...

Worlmapper ( http://www.sasi.group.shef.ac.uk/worldmapper/index.html) Els mapes, taules de dades, etc. del projecte Worldmapper et poden ser també molt útils i entenedors.

http://www.linmiter.net/lexique/catalan.html és un Lèxic de medi ambient que podreu consultar per treballar el tema i presentar les conclussions.

La pàgina web del vostre ajuntament.

 

Grup 3

El tercer grup cercarà informació dels efectes adversos del desenvolupament econòmic quan no té en compte els criteris ambientals. Presentarà els principals exemples d'impactes ambientals que produeixen les activitats humanes i cercarà quins impactes són els més significatius a Mallorca. Podrà adjuntar també entrevistes o enquestes senzilles per fer a una sèrie de persones:

-historiador o cronista local.

-batle o regidor de medi ambient.

-persones de generacions anteriors: avi, pares, oncles, veïns. Recollirem les seves opinions i les adjuntarem a un dels apartats de la presentació.

Recursos que podeu utilitzar.

Les pàgines que podeu consultar per preparar la tasca poden ser semblants a les que han d'emprar els altres dos grups, tot i que cercareu informacions diferents.

Cerca més informació a les webs següents:

www.gobmallorca.com

http://mediambient.caib.es

Podeu cercar imatges per documentar i presentar a http://www.google.com (cerca d'imatges) o a Flickr (http://www.flickr.com). Haureu de provar diferents paraules i expressions clau. El professor us ajudarà a elegir-les.

http://www.linmiter.net/lexique/catalan.html és un Lèxic de medi ambient que podreu consultar per treballar el tema i presentar les conclussions.

Cercau diferents enllaços a explicacions interactives de problemes ambientals a la web http://tasquescn.bloc.cat

 

Posada en comú (grups 1,2,3):

Cada grup farà una presentació per a la resta de la classe.

Tots junts treurem unes conclussions en superposar les tres informacions: El grup A) ens mostrarà una visió de cap on anem. És la direcció correcta o no ho és, segons ha presentat el grup B)? Si no és així, què passarà, segons ha mostrat el grup C)? Entre tots farem una proposta de desenvolupament sostenible per al nostre país, les nostres ciutats i pobles.

La presentació utilitzarà els materials elaborats per als tres grups i en farem un document final de presentació interactiva. Cada grup elaborarà el seu propi material i passarem les tres versions d'aquestes conclussions. Es podrà fer bé en format presentació (Open Office Impress o Powerpoint) o en format html amb imatges (per exemple, una pàgina a la bitàcola de l'escola, o allí on us indiqui el professor.)Anterior | Inici | SegŁent